Disclaimer

Alle informatie op Sterrencampings.nl met betrekking tot de aangeboden producten en diensten is afkomstig van derden (adverteerders). Deze adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de geplaatste advertenties. Sterrencampings.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Het doel van Sterrencampings.nl is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Sterrencampings.nl is echter nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze internetsite en maken gebruik van adverteerders die betrouwbaar worden geacht. Desondanks kan Sterrencampings.nl niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op www.sterrencampings.nl voorkomende informatie.

Sterrencampings.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Aan de informatie op www.sterrencampings.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Door het gebruik van de site gaat u automatisch akkoord met de genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.